Η καθοδήγηση ενός υποψηφίου για ένα δημόσιο αξίωμα, όπως είναι του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου, του Δημοτικού Συμβούλου, ή άλλου, από έναν έμπειρο Επικοινωνιολόγο ή γραφείο Συμβούλων Επικοινωνίας, είναι απαραίτητη για πολλούς λόγους.

Connekt Communication Consultants: Η Εμπειρία στην Καθοδήγηση Υποψηφίων

Η καθοδήγηση ενός υποψηφίου για ένα δημόσιο αξίωμα, όπως είναι του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου, του Δημοτικού Συμβούλου, ή άλλου, από έναν έμπειρο Επικοινωνιολόγο ή γραφείο Συμβούλων Επικοινωνίας, είναι απαραίτητη.

Connekt Communication Consultants: Η Εμπειρία στην Καθοδήγηση Υποψηφίων Read More »