ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ CONNEKT

Η Connekt Σύμβουλοι Επικοινωνίας παρέχει υπηρεσίες Στρατηγικού Σχεδιασμού Επικοινωνίας, Διαχείρισης Κρίσεων, διαχείρισης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media Management, Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok etc), Γραφείου Τύπου (Ανακοινώσεις, δελτία Τύπου, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, μεταφράσεις κ.λπ) στην Κύπρο και την Ελλάδα.